Աննա Դումանյան

Աննա Դումանյան Սամվելի

Աննա Դումանյան Սամվելի

  • Կրթությունը

1998-2003 ` Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան բակալավրիատ

2003-2004 ` Մոսկվայի Սեմաշկոյի անվան պետական բժշկական համալսարան ինտերնատուրա

2004-2007 ` Առողջության ազգային ինստիտուտ կլինիկական օրդինատուրա օրթոդոնտիա մասնագիտությամբ

  • Գործունեությունը

2004-2018 ` ք. Երևան, <<Արգոդենտ>>  ստոմատոլոգիական կլինիկա

2019-ից ` <<ԵՐևԱՆ>> ստոմատոլոգիական կլինիկա

  • Վերապատրաստումները

2013-ին ` ք. Երևան  “Selected issues of orthodontics and clinical gnathology” թեմայով

2015-ին ` ք.Երևան  <<Միջդիսցիպլինար մոտեցումը ընդհանուր ստոմատոլոգիական պրակտիկայում>> թեմայով

2016-ին ` <<Ստոմատոլոգիական պացիենտների ռեաբիլիտացիայի ալգորիթմը բարդ պրոթեզավորման պայմաններում,կանխատեսումները>> թեմայով

2017-ին ` <<Ժանիքների ռետենցիա,օրթոգնատիկ վիրաբուժություն>> թեմայով

2019-ին ` <<Բազմահանգուցային աղեղի տեխնիկան>> թեմայով

Հերթագրվել անվճար խորհրդատվության

Պարզապես զանգեք այս պահին հետևալ հեռախոսահամարին.​

011 47 07 70​

Կամ ` այցելեք կլինիա: Հասցե`​

Մաշտոցի 40 ​